Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Μια μεταβλητή που ισχύει παντού λέμε ότι έχει καθολική
    εμβέλεια.
2. Η συνδεδεμένη λίστα είναι μια δομή δεδομένων.
3. Μια στοίβα μπορεί να υλοποιηθεί με τη βοήθεια ενός
    αρχείου εγγραφών.
4. Ο τελεστής ΚΑΙ είναι συγκριτικός.
5. ΟΧΙ ΚΑΙ Υ) = ΟΧΙ Χ ΚΑΙ ΟΧΙ Υ

Απαντήσεις

1. Σ
2. Σ
3. Λ
4. Λ
5. Λ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου