Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Ο αλγόριθμος περιλαμβάνει μια ___________ σειρά ενεργειών.
2. Ο ______ ενός μονοδιάστατου πίνακα είναι πάντοτε ακεραίου
    τύπου.
3. Μια συνάρτηση είναι ένα από τα δύο διαφορετικά είδη _____.
4. Μια διαδικασία ενεργοποιείται με την εντολή _____.
5. Η δομή επιλογής είναι μια _________ συνιστώσα (δομή).


Απαντήσεις

1. πεπερασμένη
2. δείκτης
3. υποπρογραμμάτων
4. ΚΑΛΕΣΕ
5. αλγοριθμική


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου