Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Κυκλώστε τα σωστά

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για ένα πίνακα
1. Είναι στατική δομή δεδομένων
2. Καταλαμβάνει συνεχόμενες θέσεις στη μνήμη
3. Όλα τα στοιχεία του μοιράζονται το ίδιο όνομα
4. Έχει ένα μέγιστο και ένα ελάχιστο στοιχείο
5. Μπορεί να ταξινομηθεί κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά
6. Δηλώνεται στο τμήμα δήλωσης μεταβλητών του προγράμματος
7. Είναι δυναμική δομή δεδομένων

Απάντηση

1, 2, 3, 6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου