Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

Κυκλώστε τα σωστά

 Ποιες από τις παρακάτω είναι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα υποπρογράμματα;
α. έχουν καθολική ισχύ
β. έχουν είσοδο και έξοδο
γ. πρέπει να μην είναι πολύ μεγάλα
δ. πρέπει να μην είναι πολύ μικρά
ε. να εξαρτώνται από το κύριο πρόγραμμα

στ. πρέπει να είναι ανεξάρτητα από άλλα υποπρογράμματα

Απαντήσεις

γ, στ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου