Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
1. Κάθε εντολή ενός αλγορίθμου πρέπει να είναι απλή και 
    άμεσα εκτελέσιμη.
2. Μια μεταβλητή είναι ένα γλωσσικό αντικείμενο που παριστάνει
    ένα στοιχείο δεδομένου.
3. Το πρόγραμμα πρέπει να θεωρεί τον αλγόριθμο και τη δομή 
    δεδομένων ως αδιάσπαστη ενότητα.
4. Η φυσσαλίδα είναι μια από τις απλούστερες και πιο αποδοτικές
    μεθόδους ταξινόμησης.
5. Ο τμηματικός προγραμματισμός περιορίζει τις δυνατότητες
    μιας γλώσσας προγραμματισμού.


Απαντήσεις


1. Σ
2. Σ
3. Σ
4. Λ
5. Λ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου