Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Η πρώτη γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου
    ήταν η _______.
2. Ο ακέραιος πίνακας Α[20] απαιτεί _____ bytes για την
    αποθήκευσή του στην κύρια μνήμη.
3. Μια μεταβλητή αρχικά έχει _________ τιμή.
4. Τα σχόλια δεν είναι ___________.
5. Ο δομημένος προγραμματισμός εμπεριέχει τόσο την
     ________ σχεδίαση όσο και τον ______ προγραμματισμό.Απαντήσεις 

1. FORTRAN
2. 40
3. απροσδιόριστη
4. εκτελέσιμα
5. ιεραρχική, τμηματικό
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου