Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι
σωστές και ποιες λάθος;
1. Ένας αλγόριθμος μπορεί να περιλαμβάνει
    μία ή περισσότερες συμβολικές σταθερές.
2. Πίνακες+Αρχεία = Προγράμματα
3. Ένας δείκτης είναι μια μεταβλητή πραγματικού
    τύπου που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει
    τη θέση κάποιου στοιχείου μέσα σ' ένα πίνακα.
4. Τα προγράμματα σε BASIC εκτελούνται με τη
    βοήθεια διερμηνευτή.
5. Η FORTRAN υστερεί στη διαχείριση αλφαρι-
    θμητικών πληροφοριών.

Απάντηση

1. Λ
2. Λ
3. Λ
4. Σ
5. Σ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου